Videnskabsklubbens årlige evaluering blandt forældre og børn, som har deltaget i efterårets forløb, vidner om faglige forløb, der er både spændende og udfordrende, samt om en høj grad af tilfredshed.

Miniforskere matematik VK

Miniforskerne og deres forældre giver hhv. 4,4 og 4,5 stjerner ud af 5 i den årlige evaluering af Videnskabsklubbens tilbud. (Foto: Lars Svankjær)

Videnskabsklubben gennemfører hvert år en evaluering blandt forældrene til de børn, som har deltaget i et af efterårets forløb: Primatologi, mikrobiologi, biodiversitet, materialefysik, kemi eller geometri og algoritmer.

Som noget nyt har vi også spurgt børnene selv for at blive endnu klogere på, hvordan vi leverer et tilbud af højest mulig kvalitet.

LÆS OGSÅ: Forsker: “Folkeskolen burde gøre som Videnskabsklubben”

Mange gengangere vidner om høj tilfredshed
Evalueringen viser blandt andet, at i 2023 havde hver femte miniforsker, som besvarede evalueringen, deltaget i Videnskabsklubbens tilbud én eller flere gange før. Dette tal er i realiteten endnu højere, da spørgeskemaet ikke tager højde for, at en del børn først i 2023 blev gamle nok til at deltage.

Også blandt de frivillige gymnasieelever er der mange gengangere, idet næsten 30 procent har deltaget før, enten som mentor eller miniforsker.

Selvom fastholdelse ikke er et erklæret succeskriterium for Videnskabsklubben, vidner de mange gengangere alligevel om en generelt høj tilfredshed med forløbet.

Tilfredsheden ses naturligvis også i den egentlige tilfredshedsscore, som både børn og forældre bliver bedt om at angive i stjerner. For forløbene 2023 lyder tilfredsheden blandt børnene selv på gennemsnitligt 4,4 ud af 5 stjerner, mens den for forældrene ligger på 4,5, hvilket også var tilfældet i 2022.

LÆS OGSÅ: Læringsforsker: Derfor rammer Videnskabsklubben helt rigtigt

Det sociale er næsten lige så vigtigt som det faglige
I evalueringen angiver langt de fleste børn, at det bedste ved forløbet var at få lov at lære om et naturvidenskabeligt emne, hvilket dels vidner om en stor videbegærlighed blandt Videnskabsklubbens deltagere, dels om nogle faglige forløb, der er både spændende og udfordrende.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at vi på 2. pladsen finder “at møde andre med samme interesse som mig selv” efterfulgt af “at være sammen med mentorerne”. Det sociale betyder altså også meget for Videnskabsklubbens deltagere, hvilket mange kommentarer, som fx denne, underbygger:

“Vores søn var rigtig glad for at møde andre unge, der har samme interesse. Det er der kun én anden, der har i hans nuværende klasse. Han har fået mere selvtillid. ‘Det er sejt at gå til videnskab’, som han siger!”

Stort set alle børn er enige i, at mentorerne var i godt humør, at de var gode til at hjælpe, og at det var rart at komme i Videnskabsklubben, hvilket alt sammen også bidrager til det sociale aspekt, som er så vigtigt i Videnskabsklubbens tilbud.

LÆS OGSÅ: Debatindlæg: Børns interesse for naturfag skal (også) plejes i fritiden

Umuligt at ramme alles niveau
Af udviklingspunkter er det værd at notere sig, at enkelte forældre kommenterer, at niveauet i undervisningen var lidt for højt, mens andre vurderer, at det var lidt for lavt.

Da det er umuligt at ramme alles niveau, vil dette aldrig kunne imødekommes helt, men det kalder dog på en endnu grundigere forventningsafstemning for alle nye deltagere, så de ved, hvad de går ind til: Videnskabsklubben er et interessefællesskab for alle – ikke et talenttilbud for de få.

Derudover bliver det i 2024 et fokuspunkt at klæde mentorerne endnu bedre på til at håndtere uro og larm på holdene for yderligere at styrke fællesskabet og følelsen af sammenhold og for at sikre, at alle deltagere får den bedst mulige oplevelse ud af at være med i Videnskabsklubben.

LÆS OGSÅ: Debatindlæg: Alt for mange børn oplever, at naturvidenskaben er lukket land