Om Videnskabsklubben

Videnskabsklubben giver børn mulighed for at gå til videnskab i fritiden med fokus på leg, læring, nysgerrighed, eksperimenter og samarbejde.

Det er gratis at være med.

Et gratis fritidstilbud til børn og unge

I Videnskabsklubben går børn i 4.-6. klasse til videnskab efter skole, ligesom andre børn går til ishockey og badminton. Børnene kan enten gå til primatologi, biodiversitet, materialefysik, mikrobiologi, kemi eller geometri & algoritmer, og fokus er på at have det sjovt sammen og være fælles om at undersøge verden omkring sig ved hjælp af den videnskabelige metode.​

Når man går til videnskab i Videnskabsklubben, kalder vi det at være “miniforsker”, fordi man lærer at arbejde med de samme redskaber som rigtige forskere. Indholdet i forløbene er udviklet i samarbejde med nogle af de dygtigste forskere fra landets universiteter og bygger på den nyeste forskning inden for hvert område.

Forløbene strækker sig over 7 uger. Selve undervisningen løber fra uge 43 til og med uge 49 hvert år og finder sted på gymnasierne. Du kan læse mere om de forskellige forløb her.

​Der er ingen lærere tilstede, når man går i Videnskabsklub. I stedet er det gymnasieelever, som vi kalder seniormentorer, der står for alle de sjove aktiviteter og forsøg, som miniforskerne får lov til at prøve kræfter med. Gymnasieeleverne får hjælp af elever fra 7., 8. og 9. klasse, som vi kalder juniormentorer.​

Videnskabsklubben er for alle

Det eneste kriterium for at være med i Videnskabsklubben er, at man skal være nysgerrig på verden omkring sig og have lyst til at prøve kræfter med at undersøge den ved hjælp af naturvidenskab. Man skal også have lyst til at dele sin nysgerrighed med andre børn og unge.​

Efter forløbet modtager alle miniforskere et diplom som bevis på, at de har været med i Videnskabsklubben. Junior- og seniormentorer modtager kompetencebeviser, som de for eksempel kan bruge på deres CV.

​Ud over de faglige forløb arrangerer Videnskabsklubben løbende events for både miniforskere og mentorer – ofte sammen med en eller flere af vores samarbejdspartnere.

Der findes Videnskabsklubber over hele Danmark – find en klub nær dig her.

I foråret 2022 fik Videnskabsklubben produceret filmen herunder af filmfotograf Adam Morris Philp. Her får du et indblik i, hvad det vil sige at gå til videnskab i fritiden, og hvorfor vi knokler for at skabe mere lige adgang til naturvidenskaben.

​Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Se ofte stillede spørgsmål her – eller skriv en mail til os på info@videnskabsklubben.dk.

Sagt om Videnskabsklubben

{

Fantastisk forløb og ugens højdepunkt.

– Mor til miniforsker, Roskilde

De sidste syv tirsdage har været de bedste i mit liv!

– Miniforsker, Aarhus

Det var især så motiverende og dejligt at se, hvor glade og engagerede børnene var for at lære hver eneste gang.

– Aja, seniormentor

Alle dem, der melder sig til Videnskabsklubben, er der jo, fordi de gerne vil være der – ikke fordi nogen har sagt til dem, at de skulle.

– Sarah, juniormentor

Videnskabsklubben er en fantastisk idé. Her får skoleelever på egen hånd mulighed for at opleve, hvor fantastisk fordybelse i rigtig videnskab er.

– Peter Lund Madsen, hjerneekspert

Videnskabsklubben er et genialt koncept for store og små, hvor fællesskabet er i højsædet.

- Anja C. Andersen, professor på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Tak for det arbejde, I gør i Videnskabsklubben.

- Johan Olsen, biolog og forsker

Videnskabsklubbens historie og vision

Tanken bag Videnskabsklubben er simpel: Alle børn og unge skal have mulighed for at lære om naturvidenskab, stifte bekendtskab med videnskabelig metode og kritisk tænkning – og opdage, hvor sjov naturvidenskab egentlig er!

​Der er ingen karakterer, konkurrence eller lærere involveret i Videnskabsklubben. Kun større børn, der underviser og coacher mindre børn og deler ud af deres begejstring for naturvidenskab. Undervisningen tager udgangspunkt i de naturvidenskabelige forløb, som Videnskabsklubben har ​udarbejdet i samarbejde med nogle af Danmarks dygtigste forskere og naturfaglige formidlere.

​Videnskabsklubben blev skabt i 2014 af Rikke Schmidt Kjærgaard og Petrine Wellendorph, begge topforskere på hver deres felt og medlemmer af Det Unge Akademi under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. Siden da har Rikke Schmidt Kjærgaard overtaget rollen som administrerende direktør.

6. april 2017 blev Videnskabsklubben officielt stiftet som ikke-erhvervsdrivende forening i Danmark.

I 2018 begyndte vi at samarbejde direkte med gymnasierne og var på daværende tidspunkt etableret i 7 forskellige danske byer. Siden da er vi blot vokset støt, og i 2023 er Videnskabsklubben etableret med 80 hold i 41 danske byer og kommer årligt ud til knap 1.500 børn og unge.

Ambitionen er, at børn fra hele Danmark sammen med Videnskabsklubben skal kunne gå til videnskab, ligesom andre børn går til spejder og fodbold. Vores vision er, at give børn og unge fra alle sociale lag naturvidenskabelig selvtillid og at fremme interessen for STEM og naturvidenskab generelt, hvilket vi blandt andet opnår gennem opnåelige rollemodeller og ved at sætte naturfagene ind i en legende fritidskontekst.

Videnskabsklubben er inspireret af det amerikanske initiativ Science Club for Girls og modtager blandt andet økonomisk støtte af Novo Nordisk Fonden, VILLUMFONDEN og Carlsbergfondet. Klubben har tidligere modtaget støtte fra Lundbeckfonden og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Læs mere under “sponsorer og samarbejdspartnere”.

Videnskabsklubbens strategi

Download Videnskabsklubbens Strategi 2019-2023

Videnskabsklubbens strategi for 2019-2023 blev udarbejdet for at sætte retningen for en national Videnskabsklub og opstille ambitiøse mål med det formål at løfte det personlige, engagerede og livslange forhold til naturvidenskab hos børn og unge i Danmark.

Målene for strategien er dog for længst indfriede, og vi er derfor i skrivende stund i fuld gang med at udarbejde en ny og endnu mere ambitiøs plan, som skal løfte Videnskabsklubbens tilbud til et nyt niveau.

Her kan du læse nogle af de strategiske mål, der blev sat, og hvor vi står i dag:

  1. Videnskabsklub i mindst 20 af de største byer i Danmark fra 2022.
    I 2022 var vi i 30 danske byer. Vi udvidede også vores tilbud med Videnskabsklub for familier i 6 byer, hvor hele familier kan få gode oplevelser med naturvidenskaben sammen.
  2. Udvikling af nye naturvidenskabelige forløb, som kan danne ramme om flere videnskabsklubber på landets skoler. I 2023 ville vi gerne udbyde to programmer til hvert klassetrin fra 4. til 6. klasse.
    Allerede i 2021 var denne målsætning indfriet, og i 2022 havde vi 3 forløb målrettet 4. klasse, 5 forløb målrettet 5. klasse, og 3 forløb målrettet 6. klasse. I 2023 føjer vi programmet om geometri og algoritmer til porteføljen, som i forvejen tæller primatologi, mikrobiologi, biodiversitet, materialefysik og kemi. Yderligere forløb om blandt andet Jordens økosystemer, arkæologi og rummet er på tegnebrættet for de kommende år.

Evaluering af Videnskabsklubben

Videnskabsklubben gennemførte i 2019 en evaluering af klubbens koncept og forløb med støtte fra Teknologipagten.

Formålet med evalueringen var at skabe overblik over deltagernes erfaringer, motivation og oplevelser fra Videnskabsklubbens forløb, samt at producere viden, der kan informere og kvalificere den fortsatte udvikling af klubbens aktiviteter.

Klubben under luppen - evaluering

Årsskrifter

Hvert år udgiver Videnskabsklubben et årsskrift, som hurtigt og overskueligt fremhæver de vigtigste og bedste nyheder fra året, der gik i klubben, og som samtidig præsenterer dig for et indblik i vores planer og drømme for det kommende år.

Herunder kan du finde det seneste samt tidligere årsskrifter.

God læselyst!

Videnskabsklubben årsskrift 2022

Årsskrift 2022

2022 var et fuldstændig fantastisk år i Videnskabsklubben, hvor flere børn og unge end nogensinde tog del i vores tilbud, og næsten lige så mange stod på venteliste.
 
Særligt vores nyeste forløb om kemi var populært og tiltrak udover rigtig mange børn både en Nobelpristager og et kamerahold fra TV Avisen.
 
Læs også om den fantastisk flotte anerkendelse fra Dronning Margrethe i form af Amalienborgprisen, samt om en stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden, som betyder, at Videnskabsklubben kan fortsætte sit arbejde de næste fem år.
Videnskabsklubben årsskrift 2021

Årsskrift 2021

Som en stor anerkendelse blev Videnskabsklubben i november 2021 udpeget som ”Fyrtårnsprojekt” af Teknologipagten. Det er et kæmpe skulderklap, som vi er meget ydmyge overfor.

I 2021 lancerede vi derudover et innovativt forløb om matematik og datalogi, optrådte i en lang række medie-sammenhænge og livestreamede et overdådigt afslutningsshow til familier i hele Danmark.

Videnskabsklubben årsskrift 2020

Årsskrift 2020

2020. Sikke et år. Mens vi flere gange har ærgret os gule og grønne over aflyste aktiviteter, har vi lige så mange gange haft begge arme langt oppe over hovedet, fordi tilsyneladende kuldsejlede planer alligevel er endt med at lykkes, omend i en anden form end den vi havde tænkt. 

Læs blandt andet om vores store, digitale afslutningsshow og om vores helt nye satsning på YouTube.

Videnskabsklubben årsskrift 2019

Årsskrift 2019

I 2019 havde Videnskabsklubben mere end almindeligt vokseværk. Klubben udvidede blandt andet fra 7 til 14 danske byer.

Vi husker først og fremmest 2019 for den fuldstændig overvældende efterspørgsel, som hurtigt resulterede i overfyldte hold landet over. Samtidig var det året, hvor en række nye initiativer blev søsat – heriblandt et nyt mentornetværk og et højaktuelt forløb om biodiversitet.