Geometri og algoritmer i Videnskabsklubben

I Videnskabsklubbens matematik/datalogi-forløb er hele Jordens fremtid på spil – målrettet 5. & 6. klasse

Redningsmissionen: En helt ny form for forløb

Et innovativt spildesign danner rammen for de 7 uger i forløbet “Geometri og algoritmer”, hvor miniforskerne bliver forvandlet til et internationalt hold forskere, der skal redde Jorden fra en kosmisk katastrofe.

Ved at anvende matematiske metoder inden for geometri og algoritmer skal miniforskerne bl.a. udregne længden af kabelstykker til satellitkomponenter, undersøge, hvordan man mest effektivt pakker nødhjælp i kasser og beregne den korteste vej ud af ruiner i New York.

Forløbet er udviklet af forskere fra Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet og Institut for Datalogi på Aarhus Universitet. Spillet er udviklet af Copenhagen Game Lab.

en eftermiddag i forløbet om geometri og algoritmer

Velkommen
Miniforskerne bydes velkommen og briefes på dagens tre missioner af deres mentorer. I dag går turen til Sydamerika, Europa og Oceanien. En ny bølge af støv fra supernova-chokbølgen har ramt Jordens atmosfære, og denne gang indeholder det giftigt og radioaktivt materiale og gør radiokommunikation vanskelig, på trods af vores nye satellitsystem.

Vi har allerede fundet en behandling til den forgiftning, der følger med det giftige støv, men vi skal finde ud af, hvordan vi sikrer, at det er de rigtige, der bliver behandlet.

Samtidig skal vi prøve at afkode vigtige beskeder fra vores forskningslaboratorier rundt omkring i verden, beskederne er nemlig blevet gjort uforståelige af stjernestøvet.

Introduktion
Miniforskernes undervises i de nødvendige færdigheder for at kunne løse missionerne. I dag handler det om binær søgning, samt selektions- og flettesortering.

Mission 1
Ved hjælp af binær søgning skal miniforskerne finde frem til, hvilke personer der skal have behandlingen mod forgiftning af det radioaktive støv. Miniforskerne får i grupper udleveret 16 reagensglas med vand, hvoraf det ene er ”inficeret” med citronsyre. 

(fortsat) Ved at måle pH-værdien skal de finde frem til det reagensglas, der er inficeret – de skal gøre det med færrest mulige stykker pH-papir.

Pause med snacks

Mission 2
I mission 2 skal miniforskerne samle en kode til en laserkanon, som skal destruere både støv og meteorer, inden de rammer Jorden – koden er sendt i 13 dele. Her skal miniforskerne bruge selektionssortering til at sortere 1 af de 4 kulører i et spil kort fra es til konge. Når kortene er sorteret rigtigt, vil miniforskerne kunne aflæse koden på forsiden af kortene.

Mission 3
En anden sorteringsalgoritme er flettesortering. Den skal miniforskerne afprøve i mission 3, hvor et datasæt er blevet brudt op af atmosfæriske forstyrrelser. Nu skal miniforskerne sortere 2 kulører fra es til konge for at finde frem til datasættets navn.

Samling om spillepladen
Miniforskerne får stjerner, når de har gennemført missionerne, og dem skal de bruge til sidst til at udføre forskellige handlinger på spilpladen. Forhåbentlig er miniforskerne smarte i deres valg af handlinger, så de på den sidste undervisningsgang får reddet Jorden!

Tak for i dag!

Vil du være miniforsker?

Hvis du er typen, der er nysgerrig på verden omkring dig og godt kan lide at lege og eksperimentere, så er Videnskabsklubben noget for dig!

Videnskabsklubben starter lige efter efterårsferien og varer i 7 uger.

FN’s Verdensmål

I Videnskabsklubben påtager vi os ansvar for klodens og kommende generationers fremtid. Derfor bakker vi selvfølgelig op om FN’s Verdensmål og forsøger så vidt muligt at tænke dem ind i alle vores aktiviteter. Dette forløb berører følgende Verdensmål:

FN's verdensmål 4

4.5: Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelse afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.

4.7: Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

FN's verdensmål 5

5.5: Vi skal sikre, at kvinder får lige muligheder og opnår fuld og effektiv deltagelse i lederskab på alle niveauer af beslutningsprocessen i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

5.c: Vi skal vedtage og styrke fornuftig politik og lovgivning, der er mulig at håndhæve, for at fremme kønsligestilling og styrke alle kvinder og piger, på alle niveauer.