Persondatapolitik

Denne politik om behandling af personoplysninger (persondatapolitik) beskriver, hvordan Videnskabsklubben indsamler og behandler oplysninger om medlemmer, frivillige og brugere. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os, eller som vi indsamler via Videnskabsklubbens hjemmeside, www.videnskabsklubben.dk. Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Videnskabsklubben er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er: Tilde Voigt Hansen
Adresse: Fæstningens Materialgård, Frederiksholms Kanal 30, bygning 4, 1. sal, 1220 København K
CVR: 38556363
Tlf.: +45 61 10 71 28
Mail: tilde@videnskabsklubben.dk
Hjemmeside: www.videnskabsklubben.dk

1. Behandling af personoplysninger

Når du opretter dig som frivillig eller bruger beder vi dig om at oplyse visse personlige data. For at kunne følge et forløb enten som frivillig (mentor) eller bruger (miniforsker) skal du som minimum oplyse navn, e-mail og telefonnummer. Som frivillig skal du yderligere angive CPR-nummer som udelukkende bruges til at indhente børneattester. Alle oplysninger gemmes som krypteret data med sikkerhedslogin.

Videnskabsklubben benytter tjenesten NemTilmeld.dk til tilmeldingsproceduren for frivillige/mentorer og brugere/miniforskere, og de persondata, som bliver oplyst i den forbindelse, bliver behandlet i Danmark og af danske medarbejdere.

Dine persondata indhentes, registreres, opbevares og anvendes udelukkende med henblik på at gøre det muligt for dig at følge et forløb i Videnskabsklubben, samt til at overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser. Endvidere anvendes dine persondata til at informere dig om forløb, nyheder og andre tilbud i regi af Videnskabsklubben.

Vi deler dine data (navn, e-mail og telefonnummer) med andre frivillige og brugere, der deltager på samme hold som dig.

Formålet med at behandle oplysninger om foreningens frivillige er, at vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen; At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, endvidere at kunne opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven (fx kravet om at indhente børneattest på frivillige (og andre) som arbejder med børn under 15 år), samt at administrere din relation til Videnskabsklubben.

For Videnskabsklubbens medlemmer anvendes data til indrapportering af vederlag til myndighederne og til fremlæggelse af medlemsdata for banker og andre regulerende aktører, der har hjemmel til at bede om data i medfør af fx hvidvaskningslovgivning. Medlemmerne er bestyrelses- og direktionsmedlemmerne, samt stifterne, dog kun eet medlemskab per fysisk person uanset hvor mange roller man måtte udfylde.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine personoplysninger, sker det alene på baggrund af Videnskabsklubbens berettigede og legitime interesser som er at håndtere dine rettigheder i henhold til Videnskabsklubbens vedtægter, at du kan opfylde dine forpligtelser som medlem, frivillig eller bruger af Videnskabsklubben, at kunne planlægge og afholde Videnskabsklub, at kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i Videnskabsklubben, samt at bevare oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

Webhotel/Hostmaster

Vi har vores hjemmeside hos One.com, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i One.com’s datacentre. Alle oplysninger om kunder, der er bosiddende i EU, er gemt i One.com’s datacentre i Danmark inden for EU.

Nyhedsbrev

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge under 18 år indhenter vi altid samtykke fra en forælder.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre uden for foreningen – fx til brug for markedsføring – uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som frivillig eller som bruger:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig et år efter at dit medlemskab, er ophørt.

Frivillige og brugere: Vi sletter oplysninger om dig tre år efter at dit frivillige arbejde ophører. Vi opbevarer oplysninger (i anonymiseret form) på såvel medlemmer, frivillige og brugere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

2. Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandling af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du har til hver en tid ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Videnskabsklubben har registreret om dig, fx hvilke oplysninger vi har registeret om dig, hvilke formål registeringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysninger om hvorfra oplysningerne stammer.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget.

Retten til sletning

I det omfang at opbevaring og anvendelse af dine oplysninger ikke er nødvendig, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser er vi forpligtede til at slette alle eller visse af dine personoplysninger, såfremt du skulle ønske det.

Du kan også anmode om fuld sletning af alle data som vi har om dig, herunder anonymisering af anden data. Dine data vil ikke kunne blive genskabt og dit frivillig/bruger-forhold afsluttes.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

Du har i visse tilfælde ret til kræve, at dine persondata udelukkende opbevares og ikke anvendes i fx markedsføringssammenhænge, fx hvis du mener, at de oplysninger om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få dine persondata udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at få overført disses oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til af særlige grunde at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse indebærer, at du til enhver tid har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger, hvis der er særlige grunde til, at du ikke ønsker dine oplysninger behandlet.

Videnskabsklubben vil tage stilling til, om indsigelsen er berettiget, også selvom vores behandling af oplysningerne i øvrigt er lovlig.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Hvis du har givet samtykke til vores behandling af dine personlige oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til behandlingen af dine persondata.

Følgende samtykker kan tilbagetrækkes: tilladelse til anvendelse af dine persondata til at informere dig om forløb, nyheder og tilbud; og tilladelse til behandling og opbevaring af dine personoplysninger, ved at henvende dig til Videnskabsklubben. Du finder kontaktoplysninger øverst her i persondatapolitikken.

Retten til at klage

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.

Revision af persondatapolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens persondatapolitik. Når vi ændrer persondatapolitikken, ændrer vi også datoen i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Dette er version 3 af Videnskabsklubbens persondatapolitik dateret 31.05.2021.