Videnskabsklubbens bestyrelse

Videnskabsklubbens bestyrelse har til opgave at varetage klubbens interesser som en organisation, der arbejder målrettet for at fremme børn og unges interesse i naturvidenskab, bl.a. gennem en målrettet indsats i fritiden.

Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for klubbens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af syv eksterne medlemmer, som sidder for en treårig periode, fra den dato de tiltræder. Der afholdes bestyrelsesmøder cirka fire gange årligt.

Henvendelser til Videnskabsklubbens bestyrelse bedes gå via Kirstine Bendix Knudsen.

Anja C. Andersen

Anja C. Andersen

Formand
Medlem af bestyrelsen 2017-2020 og igen fra 2022

Ph.d., professor på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Nikolaj Thomas Zinner

Nikolaj Thomas Zinner

Næstformand
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Ph.d, professor på Aarhus Universitet

Poul Nissen

Poul Nissen

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2017

Ph.d., professor på Aarhus Universitet

Mette Kynemund

Mette Kynemund

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2021

Rektor, Virum Gymnasium

Stinus Lindgreen

Stinus Lindgreen

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2022

Tidl. forsker
Folketingsmedlem, Radikale Venstre

Bengt Holst

Bengt Holst

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2022

Cand.scient., forh. videnskabelig direktør i Kbh Zoo
Formand for Dyreetisk Råd og Den Danske Naturfond

Emil Hjerl

Emil Hjerl

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2022

Pædagogisk konsulent, CFU
Formand for Danmarks Naturfagslærerforening

Lilian Mogensen

Lilian Mogensen

Bestyrelsesmedlem
Medlem af bestyrelsen siden 2023

Forfatter, foredragsholder og rådgiver i ledelse
Tidl. koncerndirektør i ATP og Udbetaling Danmark

Tidligere bestyrelsesmedlemmer

Peter Lund Madsen

Bestyrelsesmedlem 2017-2022

Dr. med., hjerneekspert, forfatter og foredragsholder

Mette Fjord Sørensen

Bestyrelsesmedlem 2020-2022

Stabschef, Radikale Venstre

Lars Arge († 2021)

Bestyrelsesmedlem 2019-2020

Tidl. professor på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Klaus Eusebius Jakobsen

Tidligere bestyrelsesformand 2017-2022

Rektor emeritus, samt tidligere viceborgmester i Næstved

Jan Bjerrum Bach

Bestyrelsesmedlem 2017-2022

Advokat, administrerende partner i Jusmedico