• Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Ikon

Evaluering: Hvad motiverer børn og unge

til at engagere sig i naturvidenskab?

Videnskabsklubben har modtaget en flot bevilling fra Teknologipagten til at evaluere klubbens initiativer og programmer. Formålet er at undersøge, hvad der motiverer børn og unge til at fatte interesse for naturvidenskab.

Hvad motiverer børn i grundskolen til at

beskæftige sig med naturvidenskab generelt

og Videnskabsklubben specifikt?

 

Det spørgsmål vil vi i Videnskabsklubben gerne

have undersøgt, og derfor har vi igangsat en

evaluering af vores egne aktiviteter og

programmer for at blive klogere.

Evalueringen kan søsættes takket være en flot

bevilling fra Teknologipagten, som er et

regeringsinitiativ, der har til formål styrke

danskernes STEM-kompetencer.

Videnskabsklubben har modtaget 273.935

kroner til at gennemføre evalueringen.

 

Det glæder direktør og stifter af

Videnskabsklubben Rikke Schmidt Kjærgaard,

som peger på, at selvom Videnskabsklubben

selvfølgelig har gjort sig konkrete erfaringer

med, hvad der virker, og hvad der ikke virker, er der aldrig blevet foretaget en samlet evaluering af klubbens aktiviteter.

 

”Med en samlet strategisk evaluering vil vi kunne kvalificere den fortsatte udvikling af Videnskabsklubben og desuden kunne opnå mere generel viden om, hvilke faktorer der understøtter motivationen for at beskæftige sig med naturvidenskab mere generelt,” siger Rikke Schmidt Kjærgaard.

 

Sat i verden for at give børn et personligt forhold til naturvidenskab


Videnskabsklubben blev i sin tid stiftet af Rikke Schmidt Kjærgaard, fordi hun så et behov for at flytte naturvidenskaben tættere ind på livet af børn og unge.

 

”Formålet med Videnskabsklubben er at gøre naturvidenskab til en del af børn og unges almene dannelse, at give børn og unge i Danmark naturvidenskabelig selvtillid, samt de bedste muligheder for at forstå den naturvidenskabelige metode”, siger hun og fortsætter:

 

”Vi vil gerne være med til at vise alle børn og unge en vej ind i naturvidenskabens verden og give dem et personligt forhold til naturvidenskab, uanset hvilken social baggrund eller forudsætninger i øvrigt de selv kommer fra”.

 

Netop derfor ser hun stærke perspektiver i Teknologipagten, som hun håber kan være med til at synliggøre Videnskabsklubben og andre deltagende organisationers arbejde med at udbrede begejstringen for at arbejde med og uddanne sig inden for STEM-området.

 

”Videnskabsklubben vil gerne bidrage til at øge interessen for STEM-fagene, og den eneste fornuftige måde at gøre det på er efter vores mening ved at samarbejde med andre organisationer, der arbejder med samme målsætning. Vi tror på, at vi løfter stærkest i flok, og der kan Teknologipagten være et uvurderligt bindeled”, siger Rikke Schmidt Kjærgaard.

Læs mere hos Teknologipagten.

Aalborg Katedralskole_mikrober7.jpeg

                  Af Charlotte Price Persson

                  2. november 2019

I Videnskabsklubben kan børn fra 4.-6. klasse gå til videnskab i deres fritid og lege sig ind i naturvidenskabens verden. Vi ved, at det virker - men hvorfor? Det skal en ny evaluering nu svare på. (Foto: Parisa Rahimi)

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Ikon
  • Twitter Social Icon

Videnskabsklubben - H.C. Andersens Boulevard 35 - 1553 København V - tlf.: 33 43 53 30 - info@videnskabsklubben.dk - CVR nr. 38 55 63 63