Biodiversitet

Videnskabsklubbens program om biodiversitet er målrettet 4. og 5. klasse. 

Biodiversitetsprogrammet skal åbne miniforskernes øjne for det mylder af liv, der eksisterer omkring dem, og hvordan vi kan bevare naturens mangfoldighed baseret på den nyeste viden inden for biodiversitet. 

I syv uger skal deltagerne være biodiversitetsforskere. Miniforskerne lærer at opstille hypoteser og teste dem med biodiversitetsforskerens værktøjskasse. De går på opdagelse i BioZonen omkring skolen, hvor klubben foregår, og undersøger hvilke arter, der findes i nærmiljøet, og kommer med forslag til, hvordan man kan forbedre biodiversiteten i hverdagen.

Programmet er udviklet af Signe Normand og Nina Tofte Hansen med støtte og faglig ekspertise fra Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet og non profit-organisationen ROD.

Eksempel på en eftermiddag i biodiversitetsprogrammet

Velkommen

Hvad lavede vi sidste gang? Hvad skal vi lave i dag? Dagens spørgsmål: Hvad er biodiversitet?
 

Introduktion: Hvad er biodiversitet?

Miniforskerne skal forstå, hvad biodiversitet er, og hvordan vi kan måle den på det område, Videnskabsklubben foregår, som kaldes BioZonen.

Aktivitet: Spil "Opstå"

I denne aktivitet spiller miniforskerne i små grupper spillet "Opstå", som er lavet specielt til programmet. Spillet introducerer miniforskerne for evolution og det fylogenetiske træ. Det fylogenetiske træ er et stamtræ, der viser, hvordan alle levende organismer er beslægtede med hinanden, og hvilke fylogenetiske grupper, man kan opdele arter i. 

Pause med snacks

Aktivitet: På jagt efter arter

Miniforskerne skal i små grupper sammen med en mentor gå på opdagelse i BioZonen. Grupperne får missionskort med insekter eller smådyr, som de skal prøve at finde på skolens grund, så miniforskerne får øjnene op for biodiversiteten i nærmiljøet omkring dem.

Aktivitet: Opsætning af faldfælder

Miniforskerne skal lære, hvordan man systematisk kan undersøge, hvilke insekter og smådyr, der findes i BioZonen gennem faldfælder. Miniforskerne konstruerer og opsætter faldfælderne i et uforstyret område på skolens grund. Næste gang der er Videnskabsklub, graves fælderne op og indholdet undersøges.

Refleksion: Hvad er biodiversitet? 

Miniforskere og mentorer mødes ved Forskertavlen, hvor dagens observationer gennemgåes og plottes ind på tavlen. Herefter reflekterer miniforskere og mentorer sammen over dagens spørgsmål. Miniforskerne tegner eller skriver i deres laboratoriebog. Miniforskerne viser deres mentor, hvad de har tegnet/skrevet.

Tak for i dag!

FN's Verdensmål

I Videnskabsklubben påtager vi os ansvar for klodens og kommende generationers fremtid. Derfor bakker vi selvfølgelig op om FN's Verdensmål og forsøger så vidt muligt at tænke dem ind i alle vores aktiviteter. Dette program berører følgende Verdensmål:

4.5 Inden 2030 skal ulighed mellem kønnene i uddannelse afskaffes, og der skal sikres lige adgang til alle niveauer af uddannelse og erhvervsundervisning for de mest udsatte, herunder mennesker med handicap, oprindelige folk og børn i sårbare situationer.

 

4.7 Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling.

12.8 Inden 2030 skal det sikres, at mennesker alle steder, har den relevante information og viden om bæredygtig udvikling og livsstil i harmoni med naturen.

13.3 Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.

14.2 Inden 2020, skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.

14.a Øge den videnskabelig viden, udvikle forskningskapacitet og overføre havteknologi, i henhold til "the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology", for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.

icons-rgb-2016-15.png

15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Ikon
  • Twitter Social Icon

Videnskabsklubben - H.C. Andersens Boulevard 35 - 1553 København V - tlf.: 33 43 53 30 - info@videnskabsklubben.dk - CVR nr. 38 55 63 63