Bestyrelse

Videnskabsklubbens bestyrelse har til opgave at varetage klubbens interesser som en organisation, der arbejder målrettet for at fremme børn og unges interesse i naturvidenskab, blandt andet gennem rollemodeller og en målrettet indsats i fritiden. Bestyrelsen fastlægger retningslinjerne for klubbens organisation, langsigtede virksomhed og udvikling.

Bestyrelsen er sammensat af syv eksterne medlemmer, som sidder for en treårig periode, fra den dato de tiltræder. Der afholdes bestyrelsesmøder cirka fire gange årligt.

Henvendelser til Videnskabsklubbens bestyrelse bedes gå via

projektleder Katrine Hassenkam Zoref (katrine@videnskabsklubben.dk)

Klaus Eusebius Jakobsen

Rektor emeritus, viceborgmester, Næstved

Formand 

Medlem af bestyrelsen siden 2017

Mette Fjord Sørensen

Underdirektør, Dansk Industri

Bestyrelsesmedlem siden 2020

Nikolaj Thomas Zinner

Ph.d., professor på Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Næstformand

Medlem af bestyrelsen siden 2017

Peter Lund Madsen

Dr. med., hjerneekspert, forfatter og foredragsholder 

Bestyrelsesmedlem siden 2017

Poul Nissen

Ph.d., professor på Institut for Molekylærbiologi og Genetik, Aarhus Universitet

Bestyrelsesmedlem siden 2017

1.JUSMEDICO,Photo,JanBjerrumBach,01May20

Jan Bjerrum Bach

Advokat, administrerende partner i Jusmedico

Bestyrelsesmedlem siden 2017

Tidligere bestyrelsesmedlemmer

Lars Arge

Anja C. Andersen

Ph.d., professor på Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Ph.d., professor på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Ph.d., professor på Institut for Datalogi, Aarhus Universitet

Bestyrelsesmedlem 2019-2020

Bestyrelsesmedlem 2017-2020