COVID-19: Forebyggelse af smittespredning

Det skærpede forsamlingsforbud (pr. 26/10-20) gælder ikke for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Videnskabsklubben, hvor der som standard samles 16 børn og unge, kan altså fortsætte.

De nye krav til mundbind vil nu også gælde på uddannelsesinstitutioner, og alle på 12 år og over vil derfor skulle bære mundbind, når de færdes på skolen, dog ikke i forbindelse med selve undervisningen. Disse regler vil også gælde for Videnskabsklubben.

Videnskabsklubben retningslinjer:

Videnskabsklubben kan fortsætte sine aktiviteter uændret.

Det nye forsamlingsforbud, som gør det ulovligt at samles mere end 10 personer, gælder ikke for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge under 21 år.

 

Mundbind ved færdsel på uddannelsesinstitutioner, men ikke mens der undervises.

Der er fra og med den 29. oktober krav om mundbind eller visir på ungdomsuddannelser. Kravet gælder ikke ved deltagelse i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, men er naturligvis tilladt, såfremt man ønsker det. 

 

Børn under 12 år er undtaget alle krav om mundbind.

 

Videnskabsklubben har ikke mulighed for at stille mundbind til rådighed.

 

Retningslinjer indskærpes:

 

  • Benyt håndsprit/håndvask før, under og i løbet af aktiviteterne i Videnskabsklubben. Alle bedes medbringe egen håndsprit.

  • Forældre bedes begrænse deres ophold på skolen mest muligt og helst aflevere/hente ved indgang til bygningen i stedet for ved lokalet.

  • Afsprit materialer i det omfang at de deles af miniforskere, som kommer i tæt (ansigts)kontakt med dem, fx mikroskoper, vr-briller, etc.

  • Luft ud i lokalet før, ved pause og efter Videnskabsklubben afholdes.

  • Lad miniforskerne sidde med en plads imellem sig, når der præsenteres ved tavlen, og lad dem så vidt muligt arbejde i de samme små grupper fra gang til gang.

  • Mød ikke op, hvis du er syg eller har de mindste symptomer på sygdom. Meld afbud.

  • Facebook Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Ikon
  • Twitter Social Icon

Videnskabsklubben - H.C. Andersens Boulevard 35 - 1553 København V - tlf.: 33 43 53 30 - info@videnskabsklubben.dk - CVR nr. 38 55 63 63