Hvad kan man gå til?

Videnskabsklubben har samarbejdet med nogle af Danmarks dygtigste forskere om at udvikle foreløbig fem naturvidenskabelige forløb.

 

Forløbene danner ramme for klubbens aktiviteter rundt omkring i landet, og vi har endnu flere i pipeline!

Videnskabsklubben forsøger med sine natur-videnskabelige forløb at understøtte børns naturlige nysgerrighed og lyst til at lære.

 

Dels gennem spændende introduktioner til et givent emne, og dels gennem aktiviteter, lege og eksperimenter.

Læs om forløbene

En dag i Videnskabsklubben

Sådan er en eftermiddag i Videnskabsklubben typisk opbygget - indholdet kan dog variere meget, alt efter hvilket forløb, der er tale om:

- Velkomst

- Introduktion

- Aktivitet/eksperiment

- Noter

- Pause med snacks

- Introduktion

- Aktivitet/eksperiment

- Refleksion over dagens emne

Forløbene er opbygget med en stigende kompleksitet, så der bygges videre på viden og erfaringer fra tidligere dage.

 

For at få mest muligt ud af Videnskabsklubben skal man derfor komme hver gang, i de 7 uger forløbene kører.